vattenspel

Genom att låta vatten flöda över stenytan skapas ett undertryck, vattenmolekylerna drar med sig dammpartiklar ner i behållaren.
Omfattande tester visar att denna relativt enkla process renar luften från damm och smutspartiklar.
Dessutom sänks temperaturen vilket gör det lättare att andas.

Comments are closed.