Levande gröna växtväggar är både vackra och spektakulära och en ny spännande metod att etablera växter på vertikala ytor.

Växtväggarna förbättrar och återställer den torra och ohälsosamma inomhusluften som vi vistas i. De främjar även kreativiteten och dämpar stressnivån.

Testmätningar av växtväggar gjorda av bl.a. forskaren Tove Fjeld i Oslo, har visat att förekomsten av farliga ämnen som t.ex. formaldehyd, toulen och triethylen som återfinns bl.a. i golvlim, impregneringsmedel och flamskyddsmedel reduceras och växtväggen blir en naturlig och effektiv luftrenare samt dessutom en effektiv ljuddämpare.

Växtväggarna är moderna, säkra och har en enkel funktion som möter höga byggtekniska krav. De är baserade på kassetter med förodlade växter som är speciellt framtagna för att passa vertikala lägen och kombineras efter kundens önskemål och platsens förutsättningar.

Växtväggsystemen är flexibla och nyskapande med flera spännande lösningar för byggnader och kontor. Det finns möjligheter att skapa gröna ytor på de flesta platser som ingen har tänkt på t.ex. i små trånga arbetsrum, på pelare eller längs med trappuppgången. Vi specialdesignar även efter kundens önskemål.

vertical_plants2   vertical_plants
Vertical Green.                                                            Vertical Green.

art_screen2   art_screen1
Vertical Green.                                                Vertical Green.

veg_tech_wall   veg_tech_wall2  110609_Fabege_KH_walking
Vegtech wall.                 Vegtech wall.                                                    Vegtech wall.

Comments are closed.